Miot Kociąt Niebieskich

  • Miot N ur. 10 maja 2020 – CH LV*Rays of Hope Corleone BSH a & Hiacynta Aknoifgolden*PL BSH a
CH LV*Rays of Hope Corleone BSH a – Hodowla Sideris*PL
Hicynta Aknoifgolden*PL BSH a link do zdjęć
ur. 14.08.2018
Grupa Krwi A
HCM Prawidłowe – 28.01.2020
FIV/FELV – Ujemny – 04.02.2020

by