W dniu 14.08.2018 w Hodowli Aknoifgolden*PL urodziło się 6 niebieskich Brytyjczyków 
4 Chłopcy i 2 Dziewczynki
Rodzice:

Matka: Denis Aknoifgolden*PL BSH a

Ojciec: IC RUGrandroshell Lithium BSH c Hodowla SIDERISPL

Rodzice Denis Aknoifgolden*PL

Ojciec: SC Viking Von Azure Star*DE, DVM BSH a

Matka: GIC Paloma Kates Akis*LT BSH a

Harold – kocurek
BSH a
Zamieszkał z P. Żakliną
Aktualne zdjęcia

Herakles – kocurek
BSH a
Zamieszkał z P. Karoliną

Herman – kocurek
BSH a
Aktualne zdjęcia

Hugo – kocurek
BSH a
Zamieszkał z P. Agnieszką
Aktualne zdjęcia

Hiacynta – Koteczka
BSH a
Aktualne zdjęcia

Hilaria – Koteczka
BSH a
Aktualne zdjęcia