Kocięta

Aktualny Miot M Kocięta Złote

07.04.2020 urodziły się 3 Kocięta: 2 Kocurki, 1 Koteczka. Rodzicami zostali:

Ojciec: GRC-Tica, GIC-FIFe Felix Anirette*EE, BSH ny 11;

Matka IC Ginger Anirette*EE BSH ny 11

Felix Anirette*EE
GRC-Tica, GIC-FIFe Felix Anirette*EE, BSH ny 11
IC Ginger Anirette*EE BSH ny 11

by