GIC Paloma Kates Akis*LT – BSH a

GIC Paloma Kates Akis*LT

ur. 29.03.2013

FeLV i FIV – Ujemny

PKD – NORMAL

Grupa Krwi – B

HCM – Prawidłowe


by